Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2021 publicerades den 14:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2000 termer och synonymer.

Resultat:

15 träffar

J

Svenska

jordbruksvetenskap

Engelska

agricultural science

Svenska

jubeldoktor

Engelska

jubilee doctor

Svenska

juridik

Engelska

law

Svenska

juridik och samhälle

Engelska

law and society

Svenska

juris doktorsexamen

Engelska

Degree of Doctor of Laws
Degree of Doctor of Legal Science

Svenska

juris högskoleexamen

Engelska

Higher Education Diploma in Legal Science
Higher Education Diploma in Laws

Svenska

juris kandidatexamen (se juristexamen)

Engelska

Svenska

juris licentiatexamen

Engelska

Degree of Licentiate of Legal Science
Degree of Licentiate of Laws

Svenska

juris magisterexamen

Engelska

Degree of Master of Legal Science (60 credits)
Degree of Master of Laws (60 credits)

Svenska

juris masterexamen

Engelska

Degree of Master of Legal Science (120 credits)
Degree of Master of Laws (120 credits)

Svenska

juristexamen

Engelska

Degree of Master of Laws
LLM

Svenska

jägmästarexamen

Engelska

Degree of Master of Science in Forestry

Svenska

jämförande språkvetenskap och lingvistik

Engelska

general language studies and linguistics

Svenska

jämförelsetal

Engelska

grade average

Svenska

jämställdhet

Engelska

gender equality