Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning och/eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2018 har version 11 publicerats, , med cirka 80 nya eller omarbetade termer inom områden som doktorsexamina, disputation, anpassad studiegång, reell kompetens, kvarvaro/genomströmning och etappavgång.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

V (15 termer)

Engelska Svenska
validation validering
validation of prior learning validering av reell kompetens
vehicle engineering farkostteknik
Very High Quality mycket hög kvalitet
veterinary medicine
veterinary science
veterinärmedicin
veterinary surgeon veterinär
vice dean
deputy dean associate dean assistant dean
vice dekan
vice-chancellor /GB/
President /US/
rektor
virtual learning environment
VLE learning management system LMS
lärplattform
utbildningsplattform
visiting lecturer
visiting teacher guest lecturer guest teacher
gästlärare
visiting professor
guest professor
gästprofessor
visiting research fellow gästforskare
visiting senior lecturer
guest senior lecturer
gästlektor
visual arts bildkonst
vocational education and training
VET
yrkesutbildning