Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2021 publicerades den 14:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2000 termer och synonymer.

För tillfället fungerar inte Feedback-funktionen på enskilda termer i ordboken men du kan skicka dina synpunkter direkt i vårt formulär.

Engelska

deputy vice-chancellor

Synonym: vice president (amerikansk)

Svenska

vicerektor

Anmärkning

En vicerektor har fått ett särskilt ansvarsområde inom ett lärosäte, till exempel för samverkan med omgivande samhälle eller för forskning. En prorektor är snarare en person med uppdrag att biträda lärosätets rektor och vara rektorns ställföreträdare när hen är frånvarande.

Jämför