Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2020 publicerades version 13. Den här gången har 50 termposter arbetats om. Nya termer är bland annat digital tentamen, tentamen på annan ort, distanstentamen, uppsamlingstentamen, rest, intyg över förväntat deltagande och poänggivande. Ordboken innehåller nu totalt 1769 termer.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

omtentamen

resit

Definition

tentamen som ordnas efter ordinarie tentamen för student som redan tenterat och då inte blivit godkänd eller för student som inte gjort tentamen vid tidigare tillfällen

Anmärkning

Studenter har i princip rätt till obegränsat antal omtentamina. Lärosäten kan ändå begränsa antalet men inte till färre än fyra omtentamina.

Ekvivalensanmärkning

Retake bör inte användas som motsvarighet till omtentamen eftersom det vanligtvis innebär att en student läser om en hel kurs eller kursdel.

Jämför
Hänvisning
Tillbaka