Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Engelska

placement partnership preschool

Svenska

övningsförskola

Definition

utsedd förskola med särskilda handledare där förskollärarstudenter fullgör huvuddelen av sin verksamhetsförlagda del av förskollärarutbildningen

Anmärkning

Övningsförskolorna utses av lärosätena. Handledarna är yrkesskickliga och har särskild handledarutbildning (se vidare SFS 2021:1335, 10 §).

Jämför
Hänvisning