Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Engelska

assessment

Synonymer: evaluation , review

Svenska

prövning

Definition

undersökning och bedömning för att avgöra om något eller någon godkänns eller ej

Anmärkning

Begreppet prövning kan stå för dels själva förfarandet att undersöka och bedöma, dels resultatet av detta förfarande, som till exempel visas i form av en rapport. Inom högskoleväsendet görs prövningar av bland annat följande slag: behörighetsprövning av vissa personer som söker högskoleutbildning och prövning av om en viss högskola kan få examenstillstånd.

Jämför