Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2020 publicerades den 13:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt 1769 termer.

Svenska

samlat omdöme

Engelska

overall assessment

Anmärkning

Universitetskanslersämbetet utvärderar kvalitet i svensk högre utbildning. Utvärderingen resulterar i ett samlat omdöme enligt en tregradig skala (mycket hög, hög respektive bristande kvalitet). Se vidare Högskoleverkets rapport 2012:15 R.

Jämför
Hänvisning