Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2021 publicerades den 14:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2000 termer och synonymer.

För tillfället fungerar inte Feedback-funktionen på enskilda termer i ordboken men du kan skicka dina synpunkter direkt i vårt formulär.

Engelska

pooled admissions system

Svenska

samordnad antagning

Definition

antagning som görs samtidigt till högskoleutbildning som ges vid fler än ett lärosäte

Anmärkning

Med samordnad antagning menas den centrala och nationella antagning som administreras via Universitets- och högskolerådet i antagningssystemet NyA. Ibland används central antagning eller gemensam antagning för detta begrepp.

Jämför