Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2020 publicerades den 13:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt 1769 termer.

Svenska

självvärdering

Synonym: självbedömning

Engelska

self-evaluation

Synonymer: self-evaluation report , SER
Definition

(inom högskoleväsendet): ett universitets eller en högskolas värdering av de egna styrkorna och svagheterna i verksamheten

Anmärkning

Universitetskanslersämbetet utvärderar kvalitet i svensk högre utbildning. I den utvärderingsmodell som används ingår bl.a. självvärderingar Se vidare Högskoleverkets rapport 2012:15 R.

Hänvisning