Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Svenska

studentinflytande

Engelska

student influence

Definition

rätt att som student utöva inflytande över utbildningen

Anmärkning

Studentinflytande finns bland annat för att säkra att utbildningar har god kvalitet. Kvalitetsarbetet är ett gemensamt ansvar för högskolornas personal och studenterna.
Högskolelagen slår även fast att universitet och högskolor ska verka för att studenterna tar en aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen. Det betyder att studenternas erfarenheter och kunskap ska tas tillvara; det gäller både enskilda studenters engagemang och de studenter som är engagerade i studentkåren.

Jämför
Hänvisning