Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2020 publicerades version 13. Den här gången har 50 termposter arbetats om. Nya termer är bland annat digital tentamen, tentamen på annan ort, distanstentamen, uppsamlingstentamen, rest, intyg över förväntat deltagande och poänggivande. Ordboken innehåller nu totalt 1769 termer.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

studie- och karriärvägledning

study and career guidance

Synonymer: study and careers guidance , educational and vocational guidance
Anmärkning

Vid högskolor och universitet ges studievägledning ibland tillsammans med karriärvägledning och kallas då studie- och karriärvägledning. Den omfattar vägledning för både utbildning och arbetsliv eller karriär.

Vid grundskolor och gymnasieskolor samt inom vuxenutbildningen och yrkeshögskolan kallas motsvarigheten för studie- och yrkesvägledning.

Jämför
Tillbaka