Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning och/eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2018 har version 11 publicerats, , med cirka 80 nya eller omarbetade termer inom områden som doktorsexamina, disputation, anpassad studiegång, reell kompetens, kvarvaro/genomströmning och etappavgång.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

studie- och karriärvägledning

study and career guidance

Synonymer: study and careers guidance , educational and vocational guidance
Anmärkning

Vid högskolor och universitet ges studievägledning ibland tillsammans med karriärvägledning och kallas då studie- och karriärvägledning. Den omfattar vägledning för både utbildning och arbetsliv eller karriär.

Vid grundskolor och gymnasieskolor samt inom vuxenutbildningen och yrkeshögskolan kallas motsvarigheten för studie- och yrkesvägledning.

Jämför
Tillbaka