Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2020 publicerades version 13. Den här gången har 50 termposter arbetats om. Nya termer är bland annat digital tentamen, tentamen på annan ort, distanstentamen, uppsamlingstentamen, rest, intyg över förväntat deltagande och poänggivande. Ordboken innehåller nu totalt 1769 termer.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

studievägledare

study counsellor

Synonymer: study adviser , career guidance counsellor
Anmärkning

Studievägledare arbetar med studievägledning vid universitet och högskolor. Allt fler studievägledare inom högre utbildning har övergått till att kalla sig studie- och karriärvägledare om de arbetar med målgruppen studenter på väg ut i arbetslivet.

Jämför
Tillbaka