Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2020 publicerades den 13:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt 1769 termer.

Svenska

studiestöd

Engelska

student finance

Synonym: student aid (amerikansk)
Definition

statligt finansiellt stöd till studerande i form av studiemedel eller studiehjälp

Anmärkning

Vid högskoleutbildning utgörs studiestödet av studiemedel. Studiehjälp ges till ungdomar (mellan 16 och 20 år) i gymnasieskolan.

Jämför