Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2020 publicerades den 13:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt 1769 termer.

Svenska

studiemedel

Engelska

student finance

Synonym: student aid (amerikansk)
Definition

studiestöd för vuxna studerande i gymnasial och eftergymnasial utbildning

Anmärkning

Studiemedlet består av en bidragsdel, studiebidrag, och en lånedel, studielån.

Jämför