Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning och/eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2018 har version 11 publicerats, , med cirka 80 nya eller omarbetade termer inom områden som doktorsexamina, disputation, anpassad studiegång, reell kompetens, kvarvaro/genomströmning och etappavgång.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

universitetslärare

Synonymer: högskolelärare , lärare

university lecturer

Synonymer: university teacher , lecturer , teacher
Anmärkning

Kortformen lärare kan användas när sammanhanget är klart, det vill säga när det är tydligt att det rör sig om en lärare verksam vid ett universitet eller en högskola. Annars bör man använda termerna universitetslärare eller högskolelärare.

 

Ekvivalensanmärkning

Kortformerna lecturer eller teacher kan användas som engelska termmotsvarigheter när sammanhanget är klart, det vill säga när det är tydligt att det rör sig om lärare verksamma vid ett lärosäte. Annars bör man använda de fullständiga termerna university lecturer eller university teacher.

Jämför
Tillbaka