Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2021 publicerades den 14:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2000 termer och synonymer.

För tillfället fungerar inte Feedback-funktionen på enskilda termer i ordboken men du kan skicka dina synpunkter direkt i vårt formulär.

Engelska

contract education

Svenska

uppdragsutbildning

Definition

(inom högskoleväsendet): utbildning som mot en avgift anordnas av ett universitet eller en högskola på uppdrag av en extern uppdragsgivare som inte får vara en fysisk person

Anmärkning

Uppdragsutbildning får bara bedrivas om den knyter an till sådan högskoleutbildning som universitetet eller högskolan har examenstillstånd för.

Jämför