Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2020 publicerades den 13:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt 1769 termer.

Engelska

mobility grant

Synonym: exchange scholarship

Svenska

utbytesstipendium

Definition

stipendium som är kopplat till internationellt utbytesprogram

Ekvivalensanmärkning

Den engelska termen mobility grant används till exempel inom utbytesprogrammet Erasmus+.

Jämför