Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2020 publicerades version 13. Den här gången har 50 termposter arbetats om. Nya termer är bland annat digital tentamen, tentamen på annan ort, distanstentamen, uppsamlingstentamen, rest, intyg över förväntat deltagande och poänggivande. Ordboken innehåller nu totalt 1769 termer.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

utlandsförlagd utbildning

courses taken at a partner university abroad

Definition

(inom högskoleväsendet): högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå som ett svenskt lärosäte har förlagt utomlands och för vilken ersättning erhålls för såväl helårsstudent som helårsprestation

Anmärkning

Med utlandsförlagd utbildning avses således inte utbildning inom ett utbytesprogram.

Jämför
Tillbaka