Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning och/eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2018 har version 11 publicerats, , med cirka 80 nya eller omarbetade termer inom områden som doktorsexamina, disputation, anpassad studiegång, reell kompetens, kvarvaro/genomströmning och etappavgång.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

vara disputerad

having successfully defended his or her doctoral thesis

Anmärkning

Att vara ”disputerad” betyder att man lagt fram doktorsavhandlingen och fått den godkänd, inte att man har doktorsexamen.

Ekvivalensanmärkning

Det engelska uttrycket ska snarare ses som en förklaring av det svenska begreppet än en etablerad engelsk term.

Jämför
Tillbaka