Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Svenska

värderingsförmåga och förhållningssätt

Engelska

judgement and approach

Anmärkning

Målen i examensbeskrivningarna är grupperade under tre rubriker, som är gemensamma för alla utbildningar: kunskap och förståelse, färdighet och förmåga samt värderingsförmåga och förhållningssätt. Se vidare Högskoleverkets rapport 2012:15 R.

Hänvisning