Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Svenska

yrkesutbildning

Engelska

vocational education and training

Synonym: VET
Anmärkning

En yrkesutbildning är en utbildning som leder till ett specifikt yrke. Sådan yrkesutbildning finns på gymnasienivå och på eftergymnasial nivå. Inom högskolan finns akademiska yrkesexamina, till exempel sjuksköterskeexamen. Högskoleutbildningar som leder till yrkesexamen kallas ibland för professionsutbildningar.

Ekvivalensanmärkning

Den engelska termen vocational education and training täcker yrkesutbildning på gymnasienivå och eftergymnasial nivå. Se vidare posterna eftergymnasial yrkesutbildning och professionsutbildning.

Jämför