Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2020 publicerades version 13. Den här gången har 50 termposter arbetats om. Nya termer är bland annat digital tentamen, tentamen på annan ort, distanstentamen, uppsamlingstentamen, rest, intyg över förväntat deltagande och poänggivande. Ordboken innehåller nu totalt 1769 termer.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

biträdande professor

associate professor

Anmärkning

Anställning som biträdande professor är inte reglerad i högskoleförordningen, men förekommer i lokala anställningsordningar. Många av de biträdande professorerna som finns är befordrade lektorer.

Ekvivalensanmärkning

I översättningar som avser nordamerikanska förhållanden kan associate professor väljas som motsvarighet även till lektor och biträdande lektor beroende på innehavarens kvalifikationer.

Jämför
Tillbaka