Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning och/eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2018 har version 11 publicerats, , med cirka 80 nya eller omarbetade termer inom områden som doktorsexamina, disputation, anpassad studiegång, reell kompetens, kvarvaro/genomströmning och etappavgång.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

biträdande professor

associate professor

Anmärkning

Anställning som biträdande professor är inte reglerad i högskoleförordningen, men förekommer i lokala anställningsordningar. Många av de biträdande professorerna som finns är befordrade lektorer.

Ekvivalensanmärkning

I översättningar som avser nordamerikanska förhållanden kan associate professor väljas som motsvarighet även till lektor och biträdande lektor beroende på innehavarens kvalifikationer.

Jämför
Tillbaka