Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning och/eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2019 har version 12 publicerats. Den här gången har 52 termposter omarbetats. Nya termer i denna version inkluderar bl.a. avgiftsskyldig, docentbevis, examenstillståndsprövning, excellent lärare, pedagogisk meritering, registreringsintyg, rektorsråd och studentinlaga. Ordboken innehåller nu totalt 1735 termer.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

högskola

university college

Definition

lärosäte med begränsat eller inget tillstånd att utfärda examen på forskarnivå

Anmärkning

Distinktionen mellan begreppen högskola och universitet upprätthålls inte alltid i namnet. Exempelvis är Kungl. Tekniska högskolan ett universitet. Universitet och högskolor väljer självständigt sitt namn på engelska, och en högskola kan då välja att kalla sig för university. Däremot används termen university college som motsvarighet till högskola i engelsk översättning av svensk lagtext e.d.
Ofta används högskolan i mer abstrakt betydelse, för verksamheten vid universitet och högskolor. På samma sätt används högskole- som ett förled i vissa sammansättningar, t.ex. högskoleutbildning, högskolepoäng.

Jämför
Tillbaka