Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Svenska

högskoleexamen (2)

Engelska

Higher Education Diploma

Synonym: Foundation degree (120 credits)
Anmärkning

Termen högskoleexamen kan dels stå för ett mer generellt begrepp och avse en examen från ett universitet eller en högskola (se högskoleexamen (1)), dels stå för ett mer specifikt begepp som här och avse en examen från en högskoleutbildning som omfattar 120 högskolepoäng.

Den engelska översättningen av den svenska examensbenämningen är hämtad från Universitets- och högskolerådets föreskrifter, som är utformade enligt de föreskrifter som Högskoleverket tidigare beslutat. I sitt beslut följde Högskoleverket rekommendationer från SUHF samt synpunkter från lärosätena.

Se vidare Universitets- och högskolerådets föreskrifter UHRFS 2013:6-8, 2018:2, 2019:6

Jämför