Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2021 publicerades den 14:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2000 termer och synonymer.

För tillfället fungerar inte Feedback-funktionen på enskilda termer i ordboken men du kan skicka dina synpunkter direkt i vårt formulär.

Engelska

individual study plan for third-cycle studies

Svenska

individuell studieplan för högskoleutbildning på forskarnivå

Definition

dokument som beskriver och fastställer studiegången för en enskild doktorand

Anmärkning

För varje doktorand ska det upprättas en individuell studieplan, som beslutas av fakultetsnämnden efter samråd med doktoranden och handledaren. Den individuella studieplanen ska bland annat innehålla en tidplan för forskarstudierna samt en beskrivning av doktorandens respektive fakultetsnämndens åtaganden.

Jämför