Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning och/eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2019 har version 12 publicerats. Den här gången har 52 termposter omarbetats. Nya termer i denna version inkluderar bland annat avgiftsskyldig, docentbevis, examenstillståndsprövning, excellent lärare, pedagogisk meritering, registreringsintyg, rektorsråd och studentinlaga. Ordboken innehåller nu totalt 1735 termer.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

individuell studieplan för högskoleutbildning på forskarnivå

individual study plan for third-cycle studies

Definition

dokument som beskriver och fastställer studiegången för en enskild doktorand

Anmärkning

För varje doktorand ska det upprättas en individuell studieplan, som beslutas av fakultetsnämnden efter samråd med doktoranden och handledaren. Den individuella studieplanen ska bland annat innehålla en tidplan för forskarstudierna samt en beskrivning av doktorandens respektive fakultetsnämndens åtaganden.

Jämför
Tillbaka