Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning och/eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2019 har version 12 publicerats. Den här gången har 52 termposter omarbetats. Nya termer i denna version inkluderar bl.a. avgiftsskyldig, docentbevis, examenstillståndsprövning, excellent lärare, pedagogisk meritering, registreringsintyg, rektorsråd och studentinlaga. Ordboken innehåller nu totalt 1735 termer.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

allmän studieplan för högskoleutbildning på forskarnivå

general syllabus for third-cycle programmes

Definition

dokument som beskriver och ger föreskrifter för högskoleutbildning på forskarnivå inom ett visst ämne

Anmärkning

För varje ämne där högskoleutbildning på forskarnivå anordnas ska det finnas en allmän studieplan, som fakultetsnämnden fastställer. Den ska bland annat innehålla en beskrivning av utbildningens innehåll och uppläggning samt vad som gäller vid antagning till utbildningen.

Jämför
Tillbaka