Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Svenska

utbildningsplan

Engelska

programme syllabus

Synonym: study program (amerikansk)
Definition

dokument som beskriver och ger föreskrifter för visst utbildningsprogram

Anmärkning

För varje utbildningsprogram ska det finnas en utbildningsplan. Utbildningsplanen fastställs av universitetet eller högskolan och ska bland annat ange vilka kurser som ingår i utbildningsprogrammet. Använd inte studieplan i stället för utbildningsplan.

I grundskolan och gymnasieskolan används läroplan för ett liknande begrepp.

Jämför
Hänvisning