Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2021 publicerades den 14:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2000 termer och synonymer.

Resultat:

71 träffar

B

Engelska

BA (se Degree of Bachelor)

Svenska

Engelska

Bachelor of Arts in Education
Bachelor of Science in Education , Bachelor’s degree (180/210 credits) , BEd

Svenska

lärarexamen på grundnivå

Engelska

Bachelor of Education for the Compulsory School
Bachelor of Education for the Primary School

Svenska

grundskollärarexamen 1-7

Engelska

Bachelor of Education for the Compulsory School Year 4-9
Bachelor of Education for the Secondary School

Svenska

grundskollärarexamen 4-9

Engelska

Bachelor of Education for the Primary School (se Bachelor of Education for the Compulsory School)

Svenska

Engelska

Bachelor of Education for the Secondary School (se Bachelor of Education for the Compulsory School Year 4-9)

Svenska

Engelska

Bachelor of Education in Art and Design

Svenska

bildlärarexamen

Engelska

Bachelor of Education in Child and Youth Education

Svenska

barn- och ungdomspedagogisk examen

Engelska

Bachelor of Education in Crafts

Svenska

slöjdlärarexamen

Engelska

Bachelor of Education in Home Economics

Svenska

hushållslärarexamen

Engelska

Bachelor of Education in Physical Education

Svenska

idrottslärarexamen

Engelska

Bachelor of Science in Education (se Bachelor of Arts in Education)

Svenska

Engelska

Bachelor of Science in Marine Engineering

Svenska

sjöingenjörs- och maskinteknikerexamen

Engelska

Bachelor of Science in Nautical Science

Svenska

sjökaptens- och maskinteknikerexamen

Engelska

Bachelor’s degree (180/210 credits) (se Bachelor of Arts in Education)

Svenska

Engelska

Bachelor’s essay
Bachelor’s project

Svenska

kandidatuppsats

Engelska

Bachelor’s programme
first-cycle programme

Svenska

kandidatprogram

Engelska

Bachelor’s project (se Bachelor’s essay)

Svenska

Engelska

basic knowledge

Svenska

grundläggande kunskaper

Engelska

basic medicine

Svenska

medicinska och farmaceutiska grundvetenskaper

Engelska

basic research
pure research

Svenska

grundforskning

Engelska

basis of assessment

Svenska

bedömningsgrund

Engelska

basis of assessment

Svenska

betygsunderlag

Engelska

be credited with (se be given credit for)

Svenska

Engelska

be given credit for
be credited with

Svenska

tillgodoräkna sig

Engelska

be on a placement
do an internship , do a placement , work as an intern

Svenska

praktisera

Engelska

BEd (se Bachelor of Arts in Education)

Svenska

Engelska

behavioural sciences biology

Svenska

etologi

Engelska

benefactor (se donor)

Svenska

Engelska

best practice (se proven experience)

Svenska

Engelska

BFA (se Degree of Bachelor of Fine Arts)

Svenska

Engelska

bibliography (se list of references)

Svenska

Engelska

Bildung
education

Svenska

bildning

Engelska

bio materials

Svenska

biomaterial

Engelska

biocatalysis and enzyme technology

Svenska

biokatalys och enzymteknik

Engelska

biochemicals

Svenska

biokemikalier

Engelska

biochemistry and molecular biology

Svenska

biokemi och molekylärbiologi

Engelska

bioenergy

Svenska

bioenergi

Engelska

bioengineering equipment

Svenska

bioteknisk apparatteknik

Engelska

bioethics

Svenska

bioteknisk etik

Engelska

bioinformatics
computational biology

Svenska

bioinformatik
beräkningsbiologi

Engelska

bioinformatics and systems biology

Svenska

bioinformatik och systembiologi

Engelska

biological sciences (se biology)

Svenska

Engelska

biological systematics

Svenska

biologisk systematik

Engelska

biology
biological sciences

Svenska

biologi

Engelska

biomaterials science

Svenska

biomaterialvetenskap

Engelska

biomedical laboratory science
biomedical laboratory technology

Svenska

biomedicinsk laboratorievetenskap
biomedicinsk laboratorieteknologi

Engelska

biomedical laboratory technology (se biomedical laboratory science)

Svenska

Engelska

biomedical scientist

Svenska

biomedicinsk analytiker

Engelska

biophysics

Svenska

biofysik

Engelska

bioprocess technology

Svenska

bioprocessteknik

Engelska

bioremediation

Svenska

biosanering

Engelska

biotechnology

Svenska

bioteknik

Engelska

blended learning

Svenska

blandade lärmiljöer

Engelska

board of governors
board of trustees (amerikansk)

Svenska

högskolestyrelse

Engelska

board of governors (se university board)

Svenska

Engelska

board of trustees (se board of governors)

Svenska

Engelska

board of trustees (se university board)

Svenska

Engelska

Bologna Expert

Svenska

Bolognaexpert

Engelska

Bologna Process

Svenska

Bolognaprocessen

Engelska

borderless education (se transnational education)

Svenska

Engelska

botany

Svenska

botanik

Engelska

brain drain

Svenska

forskarflykt

Engelska

branch of science (se academic discipline)

Svenska

Engelska

bridging programme for graduates with foreign qualifications

Svenska

kompletterande utbildning för akademiker med avslutad utländsk utbildning

Engelska

broader recruitment (se widening participation /GB/)

Svenska

Engelska

BSc (se Degree of Bachelor)

Svenska

Engelska

building technologies

Svenska

husbyggnad

Engelska

built environment
civil engineering

Svenska

samhällsbyggnadsteknik

Engelska

business administration

Svenska

företagsekonomi

Engelska

business incubator
incubator

Svenska

företagsinkubator
inkubator
Till toppen av sidan