Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2021 publicerades den 14:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2000 termer och synonymer.

Resultat:

52 träffar

L

Engelska

laboratory session
practical

Svenska

laboration

Engelska

labour market
employment market

Svenska

arbetsmarknad

Engelska

labour market representative

Svenska

arbetslivsrepresentant
yrkeslivsrepresentant

Engelska

Ladok
Ladok student registry

Svenska

Ladok

Engelska

Ladok student registry (se Ladok)

Svenska

Engelska

landscape architecture

Svenska

landskapsarkitektur

Engelska

landscape planning

Svenska

landskapsplanering

Engelska

language for special purposes
LSP

Svenska

fackspråk

Engelska

language laboratory

Svenska

språklaboratorium
inlärningsstudio

Engelska

language of instruction
medium of instruction

Svenska

undervisningsspråk

Engelska

language technology
computational linguistics

Svenska

språkteknologi
språkvetenskaplig databehandling

Engelska

language workshop

Svenska

språkverkstad

Engelska

languages and literature

Svenska

språk och litteratur

Engelska

late application

Svenska

efteranmälan
efteransökan , sen anmälan

Engelska

law

Svenska

juridik

Engelska

law (se jurisprudence)

Svenska

Engelska

law and society

Svenska

juridik och samhälle

Engelska

learned society

Svenska

vetenskapligt samfund
vetenskapligt sällskap

Engelska

learning

Svenska

inlärning

Engelska

learning

Svenska

lärande

Engelska

learning agreement

Svenska

undervisningsavtal

Engelska

learning in a work environment

Svenska

lärande i arbetslivet
lärande i arbete

Engelska

learning management system (se virtual learning environment)

Svenska

Engelska

learning needs (se additional needs)

Svenska

Engelska

learning support

Svenska

stödundervisning

Engelska

lecture

Svenska

föreläsning

Engelska

lecture hall

Svenska

föreläsningssal

Engelska

lecture theatre

Svenska

hörsal

Engelska

lecture theatre
room with tiered seating

Svenska

gradängsal

Engelska

lecturer

Svenska

föreläsare

Engelska

lecturer

Svenska

adjunkt
universitetsadjunkt , högskoleadjunkt

Engelska

lecturer (se university lecturer)

Svenska

Engelska

lectureship

Svenska

lektorsanställning

Engelska

legal deposit copy

Svenska

pliktexemplar

Engelska

legislative provisions (se legislative regulations)

Svenska

Engelska

legislative regulations
legislative provisions

Svenska

författningsbestämmelser

Engelska

level of knowledge

Svenska

kunskapsnivå

Engelska

licensed (se registered)

Svenska

Engelska

licentiate

Svenska

licentiat

Engelska

Licentiate degree (se Degree of Licentiate)

Svenska

Engelska

licentiate thesis

Svenska

licentiatuppsats
licentiatavhandling , akademisk avhandling för licentiatexamen

Engelska

lifelong learning

Svenska

livslångt lärande

Engelska

linguistics

Svenska

språkvetenskap

Engelska

links with the world of work

Svenska

arbetslivsanknytning
yrkeslivsanknytning

Engelska

list of references
bibliography

Svenska

litteraturförteckning
källförteckning

Engelska

literary composition

Svenska

litterär gestaltning

Engelska

LLM (se Degree of Master of Laws)

Svenska

Engelska

LMS (se virtual learning environment)

Svenska

Engelska

local admissions

Svenska

lokal antagning

Engelska

local study centre

Svenska

lärcentrum

Engelska

location

Svenska

studieort

Engelska

LSP (se language for special purposes)

Svenska

Till toppen av sidan