Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning och/eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2019 har version 12 publicerats. Den här gången har 52 termposter omarbetats. Nya termer i denna version inkluderar bland annat avgiftsskyldig, docentbevis, examenstillståndsprövning, excellent lärare, pedagogisk meritering, registreringsintyg, rektorsråd och studentinlaga. Ordboken innehåller nu totalt 1735 termer.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

N (27 termer)

Svenska Engelska
nanoteknik nano technology
naprapat naprapath
nationalekonomi economics
naturresursteknik environmental engineering
naturvetenskap natural sciences
naturvetenskaplig doktorsexamen Degree of Doctor of Philosophy in Science
naturvetenskaplig fakultet faculty of natural sciences
naturvetenskaplig högskoleexamen Higher Education Diploma in Natural Sciences
naturvetenskaplig kandidatexamen Degree of Bachelor of Science
naturvetenskaplig licentiatexamen Degree of Licentiate of Science
naturvetenskaplig magisterexamen Degree of Master of Science (60 credits)
naturvetenskaplig masterexamen Degree of Master of Science (120 credits)
nettostudietid actual period of study
neurologi neurology
neurovetenskaper neurosciences
nivåbeskrivning cycle descriptor
normalstudieår standard academic year
regular academic year
normrelaterat betyg norm-referenced grade
NYA joint admissions database for higher education in Sweden
nybörjare i högskoleutbildning på grundnivå
högskolenybörjare
HE entrant
freshman /US/ new HE entrant /GB/
nyutexaminerad
nyexaminerad
recent graduate
recently graduated
nämnd för konstnärligt utvecklingsarbete artistic research and development board
näringslivssamverkan collaboration with commerce and industry
näringslära nutrition and dietetics
nätbaserad distansutbildning (se webbaserad distansutbildning)
nätbaserad utbildning (se webbaserad distansutbildning)
nätutbildning (se webbaserad distansutbildning)
Till toppen av sidan