Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2021 publicerades den 14:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2000 termer och synonymer.

Resultat:

36 träffar

N

Svenska

nanoteknik

Engelska

nano technology

Svenska

naprapat

Engelska

naprapath

Svenska

nation (se studentnation)

Engelska

Svenska

nationalekonomi

Engelska

economics

Svenska

nationellt resultatintyg

Engelska

national official transcript of records

Svenska

naturresursteknik

Engelska

environmental engineering

Svenska

naturvetenskap

Engelska

natural sciences

Svenska

naturvetenskaplig doktorsexamen

Engelska

Degree of Doctor of Philosophy in Science

Svenska

naturvetenskaplig fakultet

Engelska

faculty of natural sciences

Svenska

naturvetenskaplig högskoleexamen

Engelska

Higher Education Diploma in Natural Sciences

Svenska

naturvetenskaplig kandidatexamen

Engelska

Degree of Bachelor of Science

Svenska

naturvetenskaplig licentiatexamen

Engelska

Degree of Licentiate of Science

Svenska

naturvetenskaplig magisterexamen

Engelska

Degree of Master of Science (60 credits)

Svenska

naturvetenskaplig masterexamen

Engelska

Degree of Master of Science (120 credits)

Svenska

nettostudietid

Engelska

actual period of study

Svenska

neurologi

Engelska

neurology

Svenska

neurovetenskaper

Engelska

neurosciences

Svenska

nivåbeskrivning

Engelska

cycle descriptor

Svenska

non-credit (se poänggivande)

Engelska

Svenska

non-credit-bearing (se poänggivande)

Engelska

Svenska

normalstudieår

Engelska

standard academic year
regular academic year

Svenska

normrelaterat betyg

Engelska

norm-referenced grade

Svenska

not-for-credit (se poänggivande)

Engelska

Svenska

NYA

Engelska

joint admissions database for higher education in Sweden

Svenska

nybörjare i högskoleutbildning på grundnivå
högskolenybörjare

Engelska

HE entrant
new HE entrant , freshman (amerikansk)

Svenska

nyexaminerad (se nyutexaminerad)

Engelska

Svenska

nyutexaminerad
nyexaminerad

Engelska

recent graduate
recently graduated

Svenska

nämnd för konstnärligt utvecklingsarbete

Engelska

artistic research and development board

Svenska

näringslivssamverkan

Engelska

collaboration with commerce and industry

Svenska

näringslära

Engelska

nutrition and dietetics

Svenska

nätbaserad distansutbildning (se webbaserad distansutbildning)

Engelska

Svenska

nätbaserad distansutbildning (se webbaserad distansutbildning)

Engelska

Svenska

nätbaserad utbildning (se webbaserad distansutbildning)

Engelska

Svenska

nätkurs (se webbkurs)

Engelska

Svenska

nättentamen (se digital tentamen)

Engelska

Svenska

nätutbildning (se webbaserad distansutbildning)

Engelska

Till toppen av sidan