Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning och/eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2018 har version 11 publicerats, , med cirka 80 nya eller omarbetade termer inom områden som doktorsexamina, disputation, anpassad studiegång, reell kompetens, kvarvaro/genomströmning och etappavgång.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

W (19 termer)

Engelska Svenska
waiting list number reservplats
water engineering vattenteknik
water treatment vattenbehandling
web-based course
online course
webbkurs
nätkurs
web-based distance learning
online distance learning
webbaserad distansutbildning
nätbaserad distansutbildning
weighted course meritkurs
whole-group teaching katederundervisning
widening participation /GB/
broader recruitment
breddad rekrytering
wood science trävetenskap
work oriented
work related
arbetslivsorienterad
yrkeslivsorienterad
work sciences arbetslivsstudier
work year equivalent årsverke
working hours agreement arbetstidsavtal
work-linked arbetslivsanknuten
written assessment skriftligt omdöme
written assignment inlämningsuppgift
written examination
written exam
skriftlig tentamen
written examination tentamensskrivning
written examination salskrivning