Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2021 publicerades den 14:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2000 termer och synonymer.

Resultat:

5 träffar

W

Svenska

webbanmälan

Engelska

online application

Svenska

webbaserad distansutbildning
nätbaserad distansutbildning

Engelska

web-based distance learning
online distance learning

Svenska

webbkurs
nätkurs

Engelska

web-based course
online course

Svenska

webbtentamen (se digital tentamen)

Engelska

Svenska

webbutbildning (se webbaserad distansutbildning)

Engelska