Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2020 publicerades version 13. Den här gången har 50 termposter arbetats om. Nya termer är bland annat digital tentamen, tentamen på annan ort, distanstentamen, uppsamlingstentamen, rest, intyg över förväntat deltagande och poänggivande. Ordboken innehåller nu totalt 1769 termer.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

Y (19 termer)

Svenska Engelska
YH-poäng
yrkeshögskolepoäng
HVE credit
yrke profession
occupation
yrkeserfarenhet professional or vocational experience
yrkesexamen (1) professional qualification
yrkesexamen (2) upper secondary vocational diploma
high school vocational diploma /US/
yrkesexamensprogram programme leading to a professional qualification
yrkesförberedande professional or vocational
yrkeshögskola (se yrkeshögskoleutbildning)
yrkeshögskoleexamen Higher Vocational Education Diploma
yrkeshögskoleutbildning higher vocational education programme
HVE programme
yrkesinriktad professional or vocational
yrkeskompetens professional or vocational competence
yrkeskunskap professional or vocational expertise
yrkeskvalifikationsdirektivet Professional Qualifications Directive
yrkeslegitimation professional status qualification
yrkeslärarexamen Higher Education Diploma in Vocational Education
yrkesteknisk högskoleexamen University Diploma in Applied Technology
yrkesteknisk högskoleutbildning
yrkesteknisk utbildning YTH
first-cycle applied technology programme
yrkesutbildning vocational education and training
VET