Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2021 publicerades den 14:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2000 termer och synonymer.

Resultat:

27 träffar

Y

Svenska

YH-poäng
yrkeshögskolepoäng

Engelska

HVE credit

Svenska

yrke

Engelska

profession
occupation

Svenska

yrkeserfarenhet

Engelska

professional or vocational experience

Svenska

yrkesexamen (1)

Engelska

professional qualification

Svenska

yrkesexamen (2)

Engelska

upper secondary vocational diploma
high school vocational diploma (amerikansk)

Svenska

yrkesexamensprogram

Engelska

programme leading to a professional qualification

Svenska

yrkesförberedande

Engelska

professional or vocational

Svenska

yrkeshögskola (se yrkeshögskoleutbildning)

Engelska

Svenska

yrkeshögskoleexamen

Engelska

Higher Vocational Education Diploma

Svenska

yrkeshögskolepoäng (se YH-poäng)

Engelska

Svenska

yrkeshögskoleutbildning

Engelska

higher vocational education programme
HVE programme

Svenska

yrkesinriktad

Engelska

professional or vocational

Svenska

yrkeskompetens

Engelska

professional or vocational competence

Svenska

yrkeskunskap

Engelska

professional or vocational expertise

Svenska

yrkeskvalifikationsdirektivet

Engelska

Professional Qualifications Directive

Svenska

yrkeslegitimation

Engelska

professional status qualification

Svenska

yrkeslivsanknytning (se arbetslivsanknytning)

Engelska

Svenska

yrkeslivserfarenhet (se arbetslivserfarenhet)

Engelska

Svenska

yrkeslivsorienterad (se arbetslivsorienterad)

Engelska

Svenska

yrkeslivsrepresentant (se arbetslivsrepresentant)

Engelska

Svenska

yrkeslärarexamen

Engelska

Higher Education Diploma in Vocational Education

Svenska

yrkesteknisk högskoleexamen

Engelska

University Diploma in Applied Technology

Svenska

yrkesteknisk högskoleutbildning
yrkesteknisk utbildning , YTH

Engelska

first-cycle applied technology programme

Svenska

yrkesteknisk utbildning (se yrkesteknisk högskoleutbildning)

Engelska

Svenska

yrkesutbildning

Engelska

vocational education and training
VET

Svenska

YTH (se yrkesteknisk högskoleutbildning)

Engelska

Svenska

ytteknik omfattande friktion, nötning och smörjning (se tribologi)

Engelska

Till toppen av sidan