Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Svenska

områdesbehörighet

Engelska

field-specific entry requirements

Anmärkning

Den särskilda behörigheten är inte densamma för all högskoleutbildning utan är sedan 2010-01-01 uppdelad i så kallade områdesbehörigheter. Systemet med standardbehörigheter har upphört att gälla. Systemet med områdesbehörigheter består av behörighetskrav för olika utbildningar, kopplade till kurser som ger extra poäng, så kallade meritkurser.

Jämför