Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning och/eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2019 har version 12 publicerats. Den här gången har 52 termposter omarbetats. Nya termer i denna version inkluderar bl.a. avgiftsskyldig, docentbevis, examenstillståndsprövning, excellent lärare, pedagogisk meritering, registreringsintyg, rektorsråd och studentinlaga. Ordboken innehåller nu totalt 1735 termer.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

standardbehörighet

standardised specific entry requirements

Anmärkning

Den särskilda behörigheten är inte densamma för all högskoleutbildning utan är uppdelad i så kallade standardbehörigheter beroende på vilken utbildning det gäller. För att till exempel antas till en utbildning som leder till sjuksköterskeexamen krävs standardbehörighet F.1.1, vilket innebär krav på godkänt betyg på gymnasiekurserna Samhällskunskap A, Matematik B och Naturkunskap B (alternativt Fysik A, Kemi A och Biologi A). Systemet med standardbehörigheter upphörde att gälla 2009-12-31 och har ersatts av ett system av områdesbehörigheter.

Jämför
Tillbaka