Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2020 publicerades version 13. Den här gången har 50 termposter arbetats om. Nya termer är bland annat digital tentamen, tentamen på annan ort, distanstentamen, uppsamlingstentamen, rest, intyg över förväntat deltagande och poänggivande. Ordboken innehåller nu totalt 1769 termer.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

standardbehörighet

standardised specific entry requirements

Anmärkning

Den särskilda behörigheten är inte densamma för all högskoleutbildning utan är uppdelad i så kallade standardbehörigheter beroende på vilken utbildning det gäller. För att till exempel antas till en utbildning som leder till sjuksköterskeexamen krävs standardbehörighet F.1.1, vilket innebär krav på godkänt betyg på gymnasiekurserna Samhällskunskap A, Matematik B och Naturkunskap B (alternativt Fysik A, Kemi A och Biologi A). Systemet med standardbehörigheter upphörde att gälla 2009-12-31 och har ersatts av ett system av områdesbehörigheter.

Jämför
Tillbaka