Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2022 publicerades den 15:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2000 termer och synonymer.

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2022 publicerades den 15:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2000 termer och synonymer.

Välj språk

Svenska

prorektor

Engelska

pro-vice-chancellor

Synonymer: deputy vice-chancellor , vice president (amerikansk)
Anmärkning

En prorektor är oftast en person med uppdrag att biträda lärosätets rektor och vara rektorns ställföreträdare när hen är frånvarande. En vicerektor har snarare fått ett särskilt ansvarsområde inom ett lärosäte, t.ex. för samverkan med omgivande samhälle eller för forskning.

Jämför