Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning och/eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2019 har version 12 publicerats. Den här gången har 52 termposter omarbetats. Nya termer i denna version inkluderar bl.a. avgiftsskyldig, docentbevis, examenstillståndsprövning, excellent lärare, pedagogisk meritering, registreringsintyg, rektorsråd och studentinlaga. Ordboken innehåller nu totalt 1735 termer.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

vicerektor

deputy vice-chancellor /GB/

Synonym: vice president /US/
Anmärkning

En vicerektor har fått ett särskilt ansvarsområde inom ett lärosäte, t.ex. för samverkan med omgivande samhälle eller för forskning. En prorektor är snarare en person med uppdrag att biträda lärosätets rektor och vara rektorns ställföreträdare när hen är frånvarande.

Jämför
Tillbaka