Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Engelska

not completed course component

Svenska

rest

Definition

del som återstår för att en student ska bli godkänd

Anmärkning

När en rest är en tentamen används ibland ordet resttentamen.

Ekvivalensanmärkning

Det engelska uttrycket ska snarare ses som en förklaring av det svenska begreppet än en etablerad engelsk term, eftersom möjligheten att uppfylla återstående uppgifter för en kurs sällan ges i efterhand i engelsktalande länder. Där möjligheten finns att t.ex. lämna in en uppsats senare, är perspektivet oftast det omvända och man talar om att studenten har an incomplete.

Jämför