Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2020 publicerades version 13. Den här gången har 50 termposter arbetats om. Nya termer är bland annat digital tentamen, tentamen på annan ort, distanstentamen, uppsamlingstentamen, rest, intyg över förväntat deltagande och poänggivande. Ordboken innehåller nu totalt 1769 termer.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

söktryck

applicants per place

Synonymer: acceptance ratio , acceptance rate
Anmärkning

Ordet söktryck används övergripande när man vill beskriva exempelvis att det är svårt att bli antagen till en högskoleutbildning på grund av att det är många sökande: ”Det är högt söktryck.” Men i statistiska sammanhang (inom Universitetskanslersämbetet) kan söktryck avse exempelvis ”antal behöriga förstahandssökande per antagen” eller ”antal behöriga förstahandssökande per plats”. Det är därför viktigt att man förklarar i vilken betydelse man använder ordet.

Ekvivalensanmärkning

Ordet söktryck har olika engelska ekvivalenter beroende på sammanhang: Handlar det om att många överhuvudtaget söker till en viss utbildning är motsvarigheten many applications eller many applicants. Handlar det däremot om att det är svårt att komma in på en viss utbildning blir motsvarigheten applicants per place, acceptance ratio eller acceptance rate.

I statistiska sammanhang (inom Universitetskanslersämbetet) är ekvivalenten qualified first-choice applicants per admitted student. Lägg märke till att frasen ”Det är högt söktryck.” alltså motsvaras av ”There are many applicants (per place).” eller ”There is a low acceptance ratio/a low acceptance rate.”

Jämför
Tillbaka