Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning och/eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2018 har version 11 publicerats, , med cirka 80 nya eller omarbetade termer inom områden som doktorsexamina, disputation, anpassad studiegång, reell kompetens, kvarvaro/genomströmning och etappavgång.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

studie- och yrkesvägledare

guidance counsellor

Synonym: career guidance counsellor
Anmärkning

Studie- och yrkesvägledare (SYV) arbetar på grund- och gymnasieskolor, samt inom vuxenutbildning och yrkeshögskolan. De vägleder och informerar personer som står inför val av utbildning eller arbete.

Ekvivalensanmärkning

I andra länder kan guidance counsellor stå för en person som arbetar med andra frågor som också berör en elevs sociala eller psykiska hälsa.

Jämför
Tillbaka