Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2020 publicerades den 13:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt 1769 termer.

Svenska

studiefinansiering på forskarnivå

Engelska

student finance for third-cycle studies

Synonym: student finance for doctoral studies
Anmärkning

Högskoleutbildning på forskarnivå finansieras normalt genom att forskaren har anställning som doktorand. Även andra former av finansiering kan förekomma.

Jämför