Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Engelska

student finance for third-cycle studies

Synonym: student finance for doctoral studies

Svenska

studiefinansiering på forskarnivå

Anmärkning

Högskoleutbildning på forskarnivå finansieras normalt genom att forskaren har anställning som doktorand. Även andra former av finansiering kan förekomma.

Jämför