Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2020 publicerades den 13:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt 1769 termer.

Engelska

moderated off-campus examination

Synonymer: invigilated off-campus examination , proctored off-campus examination (amerikansk)

Svenska

tentamen på annan ort

Definition

salstentamen som genomförs på annan bestämd plats än på det lärosäte där studenten studerar

Anmärkning

Denna typ av tentamen kan genomföras t.ex. på ett lärcentrum eller på annat lärosäte. Ibland används distanstentamen som synonym. 

Jämför