Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2022 publicerades den 15:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2000 termer och synonymer.

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2022 publicerades den 15:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2000 termer och synonymer.

Välj språk

Engelska

moderated off-campus examination

Synonymer: invigilated off-campus examination , proctored off-campus examination (amerikansk)

Svenska

tentamen på annan ort

Definition

salstentamen som genomförs på annan bestämd plats än på det lärosäte där studenten studerar

Anmärkning

Denna typ av tentamen kan genomföras t.ex. på ett lärcentrum eller på annat lärosäte. Ibland används distanstentamen som synonym. 

Jämför