Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Svenska

examen på forskarnivå

Engelska

third-cycle qualification

Definition

akademisk examen efter högskoleutbildning på forskarnivå

Anmärkning

Tidigare användes termen forskarexamen i stället för examen på forskarnivå.

Ekvivalensanmärkning

Examen på forskarnivå står för två olika examina, nämligen doktorsexamen och licentiatexamen. För att underlätta för vissa målgrupper kan man vid översättning från svenska till engelska även använda följande uttryck när doktorsexamen avses: PhD, doctoral degree eller doctoral level qualification, och när licentiatexamen avses: Degree of licentiate eller licentiate degree.

Jämför