Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning och/eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2018 har version 11 publicerats, , med cirka 80 nya eller omarbetade termer inom områden som doktorsexamina, disputation, anpassad studiegång, reell kompetens, kvarvaro/genomströmning och etappavgång.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

examen på forskarnivå

third-cycle qualification

Definition

akademisk examen efter högskoleutbildning på forskarnivå

Anmärkning

Tidigare användes termen forskarexamen i stället för examen på forskarnivå.

Ekvivalensanmärkning

Examen på forskarnivå står för två olika examina, nämligen doktorsexamen och licentiatexamen. För att underlätta för vissa målgrupper kan man vid översättning från svenska till engelska även använda följande uttryck när doktorsexamen avses: PhD, doctoral degree eller doctoral level qualification, och när licentiatexamen avses: Degree of licentiate eller licentiate degree.

Jämför
Tillbaka