Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2021 publicerades den 14:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2000 termer och synonymer.

Resultat:

101 träffar

T

Engelska

take a doctorate
take a PhD

Svenska

doktorera

Engelska

take a PhD (se take a doctorate)

Svenska

Engelska

take an examination
sit an examination

Svenska

tentera

Engelska

take-home examination
unsupervised examination

Svenska

hemtentamen

Engelska

target number for degrees awarded

Svenska

mål för antal examina
examinationsmål

Engelska

tariff points (se course value)

Svenska

Engelska

teacher (se university lecturer)

Svenska

Engelska

teacher directed learning
classroom instruction

Svenska

lärarledd undervisning

Engelska

teacher education
teacher training

Svenska

lärarutbildning

Engelska

teacher exchange

Svenska

lärarutbyte

Engelska

teacher shortage

Svenska

lärarbrist

Engelska

teacher training (se teacher education)

Svenska

Engelska

teacher, pre-school teacher and recreation instructor in the national school system

Svenska

lärare, förskollärare och fritidspedagog i det offentliga skolväsendet

Engelska

teacher’s guide
teacher’s manual

Svenska

lärarhandledning

Engelska

teacher’s manual (se teacher’s guide)

Svenska

Engelska

teacher-supervised internship (se teacher-supervised placement)

Svenska

Engelska

teacher-supervised placement
teacher-supervised internship

Svenska

lärarledd praktik

Engelska

teaching
tuition , instruction

Svenska

undervisning

Engelska

teaching ability

Svenska

lärarkompetens

Engelska

teaching ability

Svenska

lärarskicklighet

Engelska

teaching and learning
education , pedagogy

Svenska

pedagogik

Engelska

teaching and research duties

Svenska

ämnesbeskrivning

Engelska

teaching assistant
administrative assistant

Svenska

amanuens

Engelska

teaching capacity

Svenska

lärarkapacitet

Engelska

teaching experience

Svenska

undervisningserfarenhet

Engelska

teaching expertise

Svenska

pedagogisk skicklighet

Engelska

teaching hour

Svenska

undervisningstimme
lektionstimme

Engelska

teaching hours (pl.) (se teaching load)

Svenska

Engelska

teaching load

Svenska

undervisningsskyldighet

Engelska

teaching load
teaching hours (pl.)

Svenska

undervisningstid (1)

Engelska

teaching position (se teaching post)

Svenska

Engelska

teaching post
teaching position

Svenska

läraranställning

Engelska

teaching premises
classroom

Svenska

undervisningslokal

Engelska

teaching session
class

Svenska

lektion

Engelska

technological sciences

Svenska

teknikvetenskap

Engelska

telecommunications

Svenska

telekommunikation

Engelska

temporary cover (se substitute teacher)

Svenska

Engelska

tenured post (se employed until further notice)

Svenska

Engelska

terms of employment

Svenska

anställningsvillkor

Engelska

test
quiz (amerikansk)

Svenska

dugga

Engelska

test
examination , exam

Svenska

prov

Engelska

textbook

Svenska

lärobok

Engelska

textile, rubber and polymeric materials

Svenska

textil-, gummi- och polymermaterial

Engelska

the higher education sector

Svenska

högskoleväsendet

Engelska

the higher education sector

Svenska

högskolesektorn

Engelska

the humanities (se humanities)

Svenska

Engelska

the office of vice-chancellor
President’s office (amerikansk)

Svenska

rektorsämbetet

Engelska

the principle of public access to official documents

Svenska

offentlighetsprincipen

Engelska

the role of the teacher

Svenska

lärarroll

Engelska

thematic evaluation

Svenska

tematisk utvärdering

Engelska

thematic research
theme-based research

Svenska

temaforskning
tematisk forskning

Engelska

thematic studies

Svenska

temastudier

Engelska

theme-based research (se thematic research)

Svenska

Engelska

theology

Svenska

teologi

Engelska

theoretical chemistry

Svenska

teoretisk kemi

Engelska

theory of knowledge
philosophy of science , theory of science

Svenska

vetenskapsteori

Engelska

theory of science (se theory of knowledge)

Svenska

Engelska

thesis
dissertation

Svenska

akademisk avhandling
avhandling

Engelska

thesis defence (se defence of doctoral thesis)

Svenska

Engelska

thesis submission

Svenska

framläggning av avhandling

Engelska

third cycle

Svenska

forskarnivå

Engelska

third stream activities

Svenska

samverkansuppgiften
tredje uppgiften

Engelska

third-cycle course
doctoral course

Svenska

forskarutbildningskurs
doktorandkurs

Engelska

third-cycle courses and study programmes
research programs (amerikansk)

Svenska

högskoleutbildning på forskarnivå
utbildning på forskarnivå , forskarutbildning

Engelska

third-cycle programmes board (se research programmes board)

Svenska

Engelska

third-cycle qualification

Svenska

examen på forskarnivå

Engelska

third-cycle student (se doctoral student)

Svenska

Engelska

third-cycle subject area

Svenska

forskarutbildningsämne

Engelska

timetable
schedule

Svenska

schema

Engelska

timetabled
scheduled

Svenska

schemalagd

Engelska

timetabling
scheduling

Svenska

schemaläggning

Engelska

title of degree (se title of qualification)

Svenska

Engelska

title of diploma (se title of qualification)

Svenska

Engelska

title of professor

Svenska

professors namn

Engelska

title of qualification
title of degree , title of diploma

Svenska

examensbenämning

Engelska

top-up qualification

Svenska

konkurrenskomplettering

Engelska

train (se educate)

Svenska

Engelska

trained (se educated)

Svenska

Engelska

trainee

Svenska

trainee

Engelska

trainee programme

Svenska

traineeutbildning

Engelska

traineeship

Svenska

traineeanställning

Engelska

training (se education)

Svenska

Engelska

transcript of all secondary-level courses and grades

Svenska

samlat betygsdokument

Engelska

transcript of records
certificate of results

Svenska

resultatintyg

Engelska

transcripts and certificates

Svenska

studieintyg

Engelska

transdisciplinarity (se interdisciplinarity)

Svenska

Engelska

transdisciplinary (se interdisciplinary)

Svenska

Engelska

transdisciplinary (se interdisciplinary)

Svenska

Engelska

transdisciplinary research (se interdisciplinary research)

Svenska

Engelska

transitional regulation (se interim regulation)

Svenska

Engelska

transnational education
borderless education

Svenska

gränsöverskridande utbildning

Engelska

transport systems and logistics

Svenska

transportteknik och logistik

Engelska

trial lecture

Svenska

provföreläsning

Engelska

trial lecture for appointment as a docent

Svenska

docentföreläsning

Engelska

tribology
interacting surfaces including friction, lubrication and wear

Svenska

tribologi
ytteknik omfattande friktion, nötning och smörjning

Engelska

tuition (se teaching)

Svenska

Engelska

tuition (se tuition fee)

Svenska

Engelska

tuition fee
tuition (amerikansk)

Svenska

studieavgift

Engelska

tutor (se supervisor)

Svenska

Engelska

type of education
form of education

Svenska

utbildningsform

Engelska

type of instruction

Svenska

undervisningsform
Till toppen av sidan