Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning och/eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2019 har version 12 publicerats. Den här gången har 52 termposter omarbetats. Nya termer i denna version inkluderar bland annat avgiftsskyldig, docentbevis, examenstillståndsprövning, excellent lärare, pedagogisk meritering, registreringsintyg, rektorsråd och studentinlaga. Ordboken innehåller nu totalt 1735 termer.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

U (23 termer)

Engelska Svenska
unauthorised aids otillåtet hjälpmedel
unauthorised collaboration otillåtet samarbete
university universitet
university administration universitetsförvaltning
university board
board of governors board of trustees /US/
universitetsstyrelse
university college högskola
university college of fine, applied and performing arts konstnärlig högskola
University Diploma in Applied Technology yrkesteknisk högskoleexamen
University Diploma in Social Care social omsorgsexamen
university director
executive vice president /US/ head of university administration
universitetsdirektör
högskoledirektör
university entrance qualification högskoleförberedande examen
university graduate /GB/
college graduate /US/ graduate
akademiker
university lecturer
university teacher lecturer teacher
universitetslärare
högskolelärare lärare
university level universitetsnivå
högskolenivå
unqualified obehörig
upper secondary qualification
upper secondary diploma high school diploma /US/
gymnasieexamen
upper secondary vocational diploma
high school vocational diploma /US/
yrkesexamen (2)
upper-secondary education
post-16 education high school education /US/
gymnasieutbildning
upper-secondary level
post-16 high-school level /US/
gymnasienivå
upper-secondary school
high school /US/ sixth-form college /GB/
gymnasieskola
upper-secondary school credits
post-16 credits high school credits
gymnasiepoäng
upper-secondary school programme
post-16 programme high school programme /US/
gymnasieprogram
urology and nephrology urologi och njurmedicin
Till toppen av sidan