Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2021 publicerades den 14:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2000 termer och synonymer.

Resultat:

34 träffar

U

Engelska

unauthorised aids

Svenska

otillåtet hjälpmedel

Engelska

unauthorised collaboration

Svenska

otillåtet samarbete

Engelska

university

Svenska

universitet

Engelska

university administration

Svenska

universitetsförvaltning

Engelska

university board
board of governors , board of trustees (amerikansk)

Svenska

universitetsstyrelse

Engelska

university college

Svenska

högskola

Engelska

university college of fine, applied and performing arts

Svenska

konstnärlig högskola

Engelska

university course (se course)

Svenska

Engelska

university degree (se higher education qualification)

Svenska

Engelska

university diploma (se higher education qualification)

Svenska

Engelska

University Diploma in Applied Technology

Svenska

yrkesteknisk högskoleexamen

Engelska

University Diploma in Social Care

Svenska

social omsorgsexamen

Engelska

university director
head of university administration , executive vice president (amerikansk)

Svenska

universitetsdirektör
högskoledirektör

Engelska

university entrance qualification

Svenska

högskoleförberedande examen

Engelska

university graduate
graduate , college graduate (amerikansk)

Svenska

akademiker

Engelska

university lecturer
university teacher , lecturer , teacher

Svenska

universitetslärare
högskolelärare , lärare

Engelska

university level

Svenska

universitetsnivå
högskolenivå

Engelska

university library (se research library)

Svenska

Engelska

University Medical Degree (se Degree of Master of Science in Medicine)

Svenska

Engelska

university of technology (se institute of technology)

Svenska

Engelska

university qualification (se higher education qualification)

Svenska

Engelska

university teacher (se university lecturer)

Svenska

Engelska

unmeasured time (se non-regulated working hours)

Svenska

Engelska

unqualified

Svenska

obehörig

Engelska

unsupervised examination (se take-home examination)

Svenska

Engelska

upper secondary diploma (se upper secondary qualification)

Svenska

Engelska

upper secondary qualification
upper secondary diploma , high school diploma (amerikansk)

Svenska

gymnasieexamen

Engelska

upper secondary vocational diploma
high school vocational diploma (amerikansk)

Svenska

yrkesexamen (2)

Engelska

upper-secondary education
post-16 education , high school education (amerikansk)

Svenska

gymnasieutbildning

Engelska

upper-secondary level
post-16 , high-school level (amerikansk)

Svenska

gymnasienivå

Engelska

upper-secondary school
sixth-form college , high school (amerikansk)

Svenska

gymnasieskola

Engelska

upper-secondary school credits
post-16 credits , high school credits (amerikansk)

Svenska

gymnasiepoäng

Engelska

upper-secondary school programme
post-16 programme , high school programme (amerikansk)

Svenska

gymnasieprogram

Engelska

urology and nephrology

Svenska

urologi och njurmedicin
Till toppen av sidan