Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2020 publicerades version 13. Den här gången har 50 termposter arbetats om. Nya termer är bland annat digital tentamen, tentamen på annan ort, distanstentamen, uppsamlingstentamen, rest, intyg över förväntat deltagande och poänggivande. Ordboken innehåller nu totalt 1769 termer.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

särskilda behörighetskrav

Synonym: särskilda förkunskapskrav

specific entry requirements

Synonym: specific admission requirements
Definition

särskilda krav på tidigare utbildning eller annan särskild kompetens, utöver grundläggande behörighetskrav, för tillträde till viss högskoleutbildning

Anmärkning

Den som utöver att ha grundläggande behörighet uppfyller särskilda behörighetskrav för en viss högskoleutbildning har särskild behörighet för att antas till denna utbildning. Särskilda behörighetskrav ställs för tillträde till många högskoleutbildningar. Kraven utgörs av viss utbildning på gymnasienivå men kan inkludera annat, till exempel arbetslivserfarenhet.

Jämför
Tillbaka