Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2021 publicerades den 14:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2000 termer och synonymer.

För tillfället fungerar inte Feedback-funktionen på enskilda termer i ordboken men du kan skicka dina synpunkter direkt i vårt formulär.

Engelska

entry requirements

Synonym: admission requirements

Svenska

behörighet

Definition

(inom högskoleväsendet): erforderliga kvalifikationer för att antas till högskoleutbildning

Anmärkning

För att studera vid universitet eller högskola måste man uppfylla behörighetskrav. Dessa är indelade i grundläggande respektive särskilda behörighetskrav. För all högskoleutbildning krävs grundläggande behörighet. För tillträde till många högskoleutbildningar krävs dessutom särskild behörighet.

Jämför